QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khi khách hàng mua hàng tại  cordyhappyhanoi , quý khách có thể lựa chọn một trong ba hình thức thanh toán:

  1. Thanh toán trực tiếp,
  2. Thanh toán COD,
  3. Thanh toán bằng cách chuyển khoản.

Cả người mua và người bán trao đổi và lựa chọn hình thức thanh toán thích hợp nhất.